Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Editorial Committee/Referees

Editorial Committee of the Current Problems Of Psychiatry

Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief)dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, prof. UML

 

Z-ca Redaktora Naczelnego (Deputy Editor-in-Chief)dr hab. n. med. Paweł Krukow

 

Redaktorzy tematyczni (Sections editors):

Psychiatria (Psychiatry):        dr hab. n. med. Jolanta Masiak, prof. UML

Psychologia (Psychology):    dr hab. n. med. Beata Pawłowska   

Varia:                                        prof. dr hab. n. o zdr. Agnieszka Samochowiec

 

Sekretarz redakcji:            mgr Natalia Tekely-Ostasz

 

Redaktor statystyczny:     dr n. med. Kamil Jonak

 

Zespół redakcyjny:            dr n. med. Justyna Morylowska-Topolska

(Editorial Staff)                  dr n. med. Ewa Stelmach

                                            lek. Małgorzata Futyma-Jędrzejewska

                                            mgr Joanna Róg